Nieuws

Mededeling
Vanaf 1 januari 2006 worden alle controles van bij Register Inleenarbeid Agrarisch (RIA) aangesloten ondernemingen, of ondernemingen die zich willen aansluiten, uitgevoerd volgens de systematiek en frequentie van de NEN 4400-1 norm. De controles worden door VRO en Crop uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2006 kan het aangeslotenschap alleen worden gecontinueerd of verkregen als aan deze norm wordt voldaan.

Norm voor fraudebestrijding in de uitzendbranche gereed
Werkgevers die arbeid inhuren, zijn vanaf nu beter beschermd tegen fraude. Er is nu één landelijk eisenpakket voor uitzendondernemingen in de vorm van de Nederlandse norm NEN 4400-1. Deze is opgesteld door de uitzendbranche zelf. Zij deed dit samen met partijen uit het bedrijfsleven die veel gebruikmaken van uitzendkrachten en een vertegenwoordiger vanuit de vakorganisaties.

De nieuwe norm NEN 4400-1 is niet alleen bedoeld voor degene die arbeid inhuurt, maar ook voor degene die werk aanneemt. De industrie, de uitzendsector, de agrarische sector en de vleessector hebben in de norm hun controles en registraties op elkaar afgestemd. De norm stelt strenge eisen aan de personeelsadministratie en loonadministratie. Ook geeft de norm de criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. De goedgekeurde organisaties ontvangen een certificaat en worden opgenomen in bestaande registers, die in januari 2007 tot een centraal register NEN 4400-1 wordt omgedoopt.

Dit zal via internet te raadplegen zijn. Het centrale register zal worden beheerd door een stichting, die nu nog in oprichting is. Om ervaring te kunnen opdoen met het toepassen van NEN 4400-1 en met het register wordt 2006 als overgangsjaar gebruikt. Najaar 2006 wordt geëvalueerd of het gehele systeem van eisen, onderzoek en beoordelen voldoet. Zo nodig wordt de normtekst aangepast. NEN 4400-1 is onderdeel van een serie van drie delen. Deel 1 geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen.

Deel 2 is nu in ontwikkeling en zal gelden voor in het buitenland gevestigde ondernemingen. Deel 3 zal gelden voor Zelfstandigen Zonder Personeel. Tweede Kamer De norm komt tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer. Die heeft begin vorig jaar de regering verzocht om een goed en transparant systeem van zelfregulering in de uitzendsector te bevorderen. De norm wordt begin juni naar de Tweede Kamer gezonden met een naar verwachting positieve beoordeling van de Ministeries SZW en Financien.